KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

PLN EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ (“Şirket”), kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem verir ve bu güvenliği sağlamak için gereken en üst düzeydeki tedbirleri alır. Özel hayatın gizliliği ve temel hakların korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) kapsamında, siz değerli müşterilerimizi, danışanları, danışan adaylarını, çalışanları, çalışan adaylarını, ziyaretçileri, eski çalışanları, iş ortakları/tedarikçileri ve onların çalışanlarını bilgilendirmek isteriz.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde, kişisel verilerinizin nasıl işleneceği, kimlere aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri, ayrıca size tanınan haklar konusunda bilgilendirmek adına bu “Aydınlatma Metni”ni hazırlamış bulunuyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Şirketimizle ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişilerin ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • İlgili yasal mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • Denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Disiplin soruşturmalarının yönetilmesi,
 • Etkinliklerden, kampanyalardan ve organizasyonlardan haberdar olunması,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların taleplerinin karşılanması,
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve özelleştirilmesi,
 • Pazar araştırması ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • İş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Finansmanın planlanması ve yönetilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satın alımının sağlanması,
 • Müşteri/danışan ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Şirket içi işlerin yönetilmesi.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketimizle ilişkili diğer gerçek ve/veya tüzel kişilere, kamu kurumlarına ve iş ortaklarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Bu veriler, Şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında işlenebilir ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği ve Saklanma Süreleri:

 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenir ve saklanır. Veriler, ilgili sürelerin sona ermesi durumunda veya hukuki ilişkinin sona ermesi durumunda silinebilir veya yok edilebilir.

 

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen verilerinizle ilgili bilgi alma,
 • Verilerinizin kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme,
 • Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin düzeltilmiş veya silinmiş olması halinde bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için başvurularınızı KVKK’nın belirlediği usuller doğrultusunda yapabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemleri:

 

Başvurularınızı yazılı olarak veya elektronik ortamda yapabilirsiniz. Başvurularınız, size daha detaylı bilgi verebilmemiz için açık ve anlaşılır olmalıdır.

 • Yazılı Başvuru Adresi: Mete Cad. No:10 Yeni Apt. K:2 D:7 34437 Taksim/İSTANBUL
 • Elektronik Başvuru Adresi: [email protected]

Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi hakkında size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Size sağlanan hakları kullanarak kişisel verilerinizin korunmasını ve gizliliğinin sağlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.